Na dobrou paměť

Existuje mnoho možností na dobrou paměť, od různých cviků, po přírodní či syntetické suplementy. My nabízíme pouze přírodní varianty.

Paměť je schopnost centrální nervové soustavy uchovávat a používat informace o předchozích zkušenostech.[1] Jde o proces vštěpování (kódování)uchovávání (retence) a vybavování (reprodukce) zkušenosti.

Paměť se dělí jednak podle délky doby uchování zapamatovaného na senzorickoukrátkodoboustřednědobou a dlouhodobou; dále podle formy ukládání informací na vizuálníakustickousémantickou (ukládání významu informace) atd. Další variantou je rozdělení paměti na mechanickou a logickou.

Zobrazuji všechny 2 výsledky