fbpx
602 930 222

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem Vás informujeme o zpracovávání Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

Vyvíjíme stálé úsilí, aby Vaše osobní údaje byly řádně chráněny. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu, pouze pro vymezené účely, a vždy v souladu s právními předpisy (zejména zákonem o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů – GDPR).

S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí, a chráníme je v maximální míře odpovídající dostupným technickým prostředkům. Máme nastavena přísná pravidla, určující, kteří zaměstnanci mohou přistupovat k Vašim osobním údajům (a případně ke kterým). Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme třetím osobám s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k řádnému provedení služby nebo dodávky (například dopravci) nebo jsme k tomuto oprávněni nebo zavázáni právním předpisem (vyžádání státních orgánů).

Prosíme, věnujte odpovídající pozornost následujícím informacím. V případě nejasností rádi zodpovíme Vaše dotazy, případně poskytneme vysvětlení. Pro tyto případy nás můžete kontaktovat na:

email: burkert@podomacku.eu
tel.: 721 373 759 

Správce údajů
Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost:

VRO, s.r.o. Provozovatel portálu https://www.podomacku.eu/
Moravská 28/37, 70030, Ostrava, Hrabůvka
IČ: 60794046 zapsaná v obchodním rejstříku sp.zn. C 7214 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

Pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.

Zpracovávané údaje, účel a důvod zpracování

Zpracováváme pouze údaje nezbytné pro řádné dodání našeho zboží, řádné poskytnutí služeb, a Vaše pohodlí při jejich obsluze a objednávání, údaje potřebné abychom Vám mohli nabízet naše zboží a služby, a dále údaje, které potřebujeme, abychom dokázali splnit naše zákonné povinnosti a dokázali chránit naše práva.

Údaje shromažďujeme především o našich zákaznících (včetně potenciálních, kteří se zajímají o naše zboží a služby), a jejich případných zástupcích (včetně zmocněnců, členů statutárních orgánů, zaměstnanců jednajících s námi, společníků a majitelů právnických osob).

Snažíme se minimalizovat rozsah osobních údajů, tak aby okruh těchto údajů byl přiměřený účelu, pro který Vaše osobní údaje zpracováváme.

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

Identifikační údaje

Vaše jméno, pohlaví, datum narození, rodné číslo (RČ), adresu bydliště, pokud podnikáte pak IČ a místo podnikání.

Identifikační údaje shromažďujeme v rozsahu potřebném pro jednoznačnou identifikaci strany obchodu, pro přípravu smlouvy, plnění uzavřené smlouvy, ochranu našich práv a splnění zákonných povinností (například účetnictví a DPH).

Důvod zpracování:

  • Vaše smlouva
  • splnění povinností vyplývajících z právních předpisů
  • ochrana našich práv a oprávněných zájmů

 

Kontaktní údaje

Váš email a telefonní číslo. Tyto údaje shromažďujeme pro pohodlnější průběh objednání a dodání zboží a služeb, zasílání servisních zpráv, zajištění a zjednodušení naší vzájemné komunikace.

Pokud jste nám poskytli souhlas se zasíláním obchodních sdělení, pak kontaktní údaje zpracováváme také pro tento účel.

Pro provoz Vašeho profilu v našem e-shopu zpracováváme Vaše přístupové údaje (přihlašovací jméno, heslo).

Důvod zpracování:

  • Vaše smlouva
  • ochrana našich práv a oprávněných zájmů
  • Váš souhlas (v případě zasílání obchodních sdělení)

Údaje o zboží a službách

Zpracováváme informace úzce související s dodáním našeho zboží a/nebo služeb. Zpracováváme informace o zboží a službách, které jste si u nás objednali, které jsme Vám dodali, a to pro zajištění plnění našich dalších povinností vyplývajících z uzavřených smluv (například reklamace). Zpracováváme také informace o zboží a službách, o které se v našem e-shopu zajímáte, abychom Vám mohli případně přizpůsobit naši nabídku.

Důvod zpracování:

  • Vaše smlouva
  • ochrana našich práv a oprávněných zájmů

IP adresa / geolokace IP adresy

V případě objednávek v našem e-shopu zpracováváme Vaši IP adresu, a její velmi přibližné geografické umístění (s přesností v řádu desítek kilometrů), a to pro prevenci podvodu / zneužití Vašeho účtu

a ochranu našich práv. Důvod zpracování:

  • ochrana našich práv a oprávněných zájmů

© 2017 VRO s.r.o. Všechna práva vyhrazena. © Design & webhosting COLOR Studio